Energiatehokkuus tarkoittaa käytettyä energiamäärää saatua hyödykettä kohti laskettuna.

Energiasaneeraus jakautuu uudisrakennuksiin ja jo käytössä oleviin rakennuksiin.

UUDISRAKENNUS

Paras hyöty energiatehokkuudessa saavutetaan suunnittelusta lähtien valitsemalla energiapihit ratkaisut uudisrakennukseen. Maaston muoto ja sijainti vaikuttavat merkittävästi energiakulutukseen, tontilla on merkitystä. Valituilla rakennuksen rungon materiaaleilla on erilaisia ominaisuuksia ja huoltovälejä, mikä näkyy myöhemmin huolto kustannuksissa. Kaikilla suomessa tehtävillä rungon materiaaleilla saadaan tiivis rakenne aikaan. Ikkunat, lämmitysjärjestelmä ja valaistus ovat osa kokonaisuutta joista kerääntyy energiakulutusta.

Ilmanvaihdon toimivuus tai ongelmat vaikuttavat suoraan energialaskuun, valinta tulisi suorittaa rakennuksen koon ja asukkaiden tarpeita vastaavaksi. Liian pieneksi mitoitettu IV-kone ei kykene suorittamaan tehtäväänsä tehokkaasti.
Uudisrakennuksessa ne vaihtoehdot jotka tuovat sijoitetut eurot takaisin ovat hyödyllisiä. Asiaa tulee tarkastella takaisinmaksuajan tai asumisviihtyvyyden kautta. Markkinoilla on myös järjestelmiä ja laitteita josta ei saa sijoitettua rahaa takaisin riittävän nopeasti.

SANEERAUSKOHDE

Tulee tutkia erikseen, koska jokainen kohde on yksilö. Lämmitysmuodon valintaan vaikuttaa myös asukkaiden tottumukset ja mahdollisuus hoitaa järjestelmää. Pelletti, puu, sähkö, öljy ja maalämpö vaativat erilaista huolenpitoa toimiakseen tehokkaasti. Hankintahinta ei ole määräävä tekijä onnistuneessa saneerauksessa. Huolto ja käyttö yllättävät usein vuosien kuluttua hankinnasta.

Ilmanvaihdon muuttaminen koneelliseksi ja lämmön talteenotolla varustetuksi parantaa energiatehokkuutta sekä nostaa asumisviihtyvyyttä merkittävästi. Toimiva ilmanvaihto pitää rakenteet kuivina ja rakennuksen alipaineisena joten vaippaan ei kohdistu suurta kosteuskuormaa.

Pientalossa voidaan säästää merkittävästi valaistuskuluissa muuttamalla soveltuvin osin Led-polttimoiksi. Markkinoilla on laadultaan heikompia aasialaisia polttimoita, mutta kotimainen tuotanto on kasvussa. Led valaisimen ja polttimon suunnittelu sekä valmistus ovat osaamista vaativaa tekniikkaa kun halutaan valoa koko led-komponentin elinajaksi. Halvalla ei saa hyvää.

Yllä esitettyihin saneerauksen osa-alueisiin Energiapulssi Oy antaa tietotaitoa energiatehokkuuden nostamiseksi.

Kiinnostuitko?

Toiminta-alueemme on Helsinki-Lohja-Salo-Turku -akselilla,
sopimuksesta myös muut alueet.