Tiiviysmittaus selvittää rakennusvaipan ilmanvuotoluvun  (q50-luku) 50 Pa paine-erolla standardin SFS-EN 13829 mukaan. Energiapulssi Oy käyttää Minneapolis Blower Door-mittauslaitteistoa q50 luvun määrittämiseksi.

ILMANVUOTOLUKU

Rakennuksen ilmanvuotoluku q50 määrittää rakennuksen vaipan pinta-alaa kohti. Ilmanvuotoluku kertoo, montako kertaa rakennuksen ilmatilavuus vaihtuu tunnissa 50 pa alipaineessa. Pieni ilmanvuotoluku, kertoo paremmasta ilmatiiviydestä.  Erinomainen arvo pientalossa on alle 1,0 1/h, vanhemmassa rakennuksessa n. 3,0 1/h ja esim. vanhassa hirsitalossa n. 8 1/h.

Rakennuksen vaipan tiiviyttä tarvitaan uudisrakennuksessa:

  • rakennuslupavaiheessa energiaselvitystä ja –todistusta laadittaessa
  • energiatodistuksen tietoa tarkistettaessa ennen rakennuksen vastaanottoa

Valmiin rakennusten osalta ilmatiiviyttä tarkastellaan:

  • energiakatselmuksen yhteydessä
  • mahdollisen energiatodistuksen laatimisen yhteydessä
  • kiinteistön saneerausta suunniteltaessa
  • ostettaessa kiinteistöä, laadun mittaamiseen

Kiinnostuitko?

Toiminta-alueemme on Helsinki-Lohja-Salo-Turku -akselilla,
sopimuksesta myös muut alueet.