LÄMPÖKUVAUS MUKANASI MONISSA ELÄMÄNTILANTEISSA

Lämpökuvaus sopii:

 • asunnon ostoa tai myyntiä harkitsevalle
 • remontoijalle
 • rakentajalle
 • teollisuudelle

Toiminta-alueemme on Helsinki-Lohja-Salo-Turku akselilla, sopimuksesta myös muut alueet.

LÄMPÖKUVAUS UUDISRAKENNUKSISSA

Lämpökuvaus antaa hyvän työkalun ratkaista pientalorakentamisen laadunvalvontaongelmat.

Työmaan valvonta jää usein rakennuttajan harteille ja kaikkia virheitä ei välttämättä huomata rakentamisen aikana. Virheet eivät paljastu lopputarkastuksessa, koska valmiiden pintojen alta niitä ei huomata silmämääräisen tarkastuksen avulla. Pientalon, jopa uudisrakennuksen, piileviin virheisiin kuuluvat mm. puutteet ilmatiiviydessä ja eristeissä, ikkunoiden ja ovien asennusvirheet sekä elementtien asennusvirheet. Virheet ilmenevät yleensä vedon tunteena, selkeinä kylminä pintoina ja liian suurena energianhukkana.

Lämpokuvaus ostajan ”vakuutuksena”

Jos uudiskohde tehdään avaimet käteen -toimituksena, voi ostaja vaatia sopimuksessa kohteen lämpökuvaamista ennen luovutusta tai tietyissä vaiheissa urakkaa. Suurin osa lämpökamerakuvauksessa löydetyistä puutteista ovat työvirheitä. Kuvaus kannattaakin ajoittaa siten, että pintavalmista sisustusta ei tarvitse purkaa, jos puutteita löytyy.

Lämpökuvausta käytettäessä laadun takeena urakoitsijan huolellisuus lisääntyy, kun puutteet ja huolimaton työ tulevat vääjäämättä näkyviin. Lämpökuvauksen kustannusten osuus rakennuskustannuksista ovat muutaman promillen luokkaa, joten vaivana se on urakassa pieni. Varsinkin kun sen suhteuttaa siihen, paljonko säästää mahdollisissa takuu/valituskierroksissa tai jos virheet olisivat tuottaneet energiahukkaa. Lisäksi lämpökuvausraporttia voi käyttää laadun osoittamiseen taloa eteenpäin myytäessä.

LÄMPÖKUVAUKSESTA APUA ASUNNON OSTOON TAI MYYNTIIN

Asuinrakennusten osto- ja myyntitilanteissa

Lämpökuvauksessa selviää rakentamisen laatu, erilaisten asennusten työn laatu, kattolämmityksen, lattialämmityksen ja eristeiden kunto,  sekä ovien ja ikkunoiden tiiveys. Puutteet näissä rakenteissa kustantavat merkittävästi, joko korjauskustannuksina tai lämmönhukkana.

Lämpökuvaus ei poista ostajan selonottovelvollisuutta eikä myyjän tiedonantovelvollisuutta, mutta lämpökuvatussa kohteessa löytyy aina vähän tilaa erimielisyydelle. Kuvaus selvittää esimerkiksi toimiko joku tekninen laite kaupantekohetkellä, jolloin se ei enää vaivaa ostajaa kun tiedot ovat todettu lämpökuvissa ja mahdollisesti asia voidaan ottaa huomioon hinnassa tai kauppakirjassa.

Raportti toimitetaan digitaalisesti tai paperitulosteena sopimuksen mukaan. Ostaja voi käyttää lämpökuvausraportin tietoja vielä kaupanteon jälkeenkin mahdollisen remontin suunnittelussa. Raportissa annetaan korjaussuositukset löytyneille puutteille ja arvio tarpeellisista jatkotutkimuksista.

Muistathan! Yksityishenkilön omaan kiinteistöön teettämä lämpökuvaus on verotuksessa kotitalousvähennyskelpoinen.

Asunto-osakkeen osto- ja myyntitilanteissa

Vaikka taloyhtiö vastaa kerrostalo- tai rivitaloasunnon rakenteista, on lämpökuvauttaminen silti ”halvin vakuutus” asunnon ostossa. Tarkka ostaja saa lämpökuvista tiedon kuinka osakehuoneisto on rakennettu, ja säästää summan takaisin helposti jo lämmityskustannuksissa. Jokainen asunnon ostaja haluaa myös varmasti tietää onko ostettavassa kohteessa asumisviihtyvyyttä pilaavia lämpövuotoja tai rakenteisiin valunutta kosteutta?

Ethän haluaisi muuttaa asuntoon, jossa voi olla piilevä terveysriski?

LÄMPÖKUVAUS REMONTISSA

Ylikorjaaminen ja väärin toteutettu remontointi kustantavat, eikä sillä saavuteta tavoitteita, joita hintavalle korjaamiselle asetetaan. Uudenaikainen lämpökamera paljastaa kylmäsillat, eristepuutteet ja tiivistevuodot luotettavasti ilman reikien poraamista.

Lämpökuvauksella voidaan saavuttaa seuraavia etuja remontin yhteydessä:

 • Remontoitava kohde voidaan kuvata ennen tai jälkeen remontin, jolloin nähdään tavoitteisiin pääsy remontin osalta.
 • Lämmitys- tai muiden kaapeleiden sijainnin selvittäminen ennen porausta tai piikkausta estää merkittävien vahinkojen synnyn.
 • Ennen remonttia voidaan kartoittaa koko talon eristys seiniä, kattoa, lattiaa, ovia ja ikkunoita myöten, jolloin eristyksen korjaustoimet voidaan kohdistaa sinne, missä se on energiataloudellisesti tehokkainta.
 • Lämpökuvauksella nähdään rakenteiden sisälle piilotettujen vesiputkien lämmin- ja kylmävesivuodot. Vuotokohta voidaan korjata kustannustehokkaasti ja nähdä mahdollinen rakenteeseen laajemmin levinnyt kosteus.

LÄMPÖKUVAUS TEOLLISUUDELLE

Energiapulssi tarjoaa prosessin vikaantumista estäviä tietoja teollisuudelle.

Toteutamme teollisuudelle seuraavia hyötyjä lämpökuvauksella:

 • Sähkölaitteiden lämpökuvaus paljastaa viat ennen mahdollista tulipaloa ja näin erittäin kallista tuotannon pysähtymistä
 • Liittimien, kontaktorien, moottorien kunnon ja korjaustarpeen ennakointi
 • Mekaanisessa ennakoivassa kuvauksessa nähdään laakerien, voitelun sekä hydrauliikkajärjestelmien kunto
 • Prosessin lämmönhukkakohteiden etsintä
 • Energiatehokkuuden ja hyötysuhteen parantaminen.

Yhteenvedettynä: ennen osan vikaantumista voidaan suorittaa huolto hallitusti ja se on silloin aina kaikkein edullisinta!

Kiinnostuitko?

Toiminta-alueemme on Helsinki-Lohja-Salo-Turku -akselilla,
sopimuksesta myös muut alueet.